Mikor szólj, hogy terhes vagy

Ha az emberről kiderül, hogy terhes, nyilván nem az az első gondolata, hogy mikor közölje ezt a munkahelyén. Azonban idővel felmerül ez is, így most ezen a területen szeretnék egy kis segítséget nyújtani. Az utóbbi években sorozatos változtatások mentek végbe a téma jogi hátterében. 2012 előtt a kismamák inkább titkolták a terhességüket, mert habár felmondási védelem alatt álltak, sok munkáltató bepróbálkozott, így kialakult egyfajta pocaktakargató szokás. Aztán jött a 2012. július elsejei Munkatörvénykönyv módosítás, miszerint munkáltatói felmondás esetén csak akkor
Tovább >>>

Gyed Extra

A „gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. 1. Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása Ki kaphatja? Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani. Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született. 2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt,
Tovább >>>

Gyermeknevelési támogatás (gyet)

A gyermekgondozási díjjal kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak a Kormányzati Portálon. A gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár . A gyesben (gyermekgondozási segélyben) részesülő szülő azonban egyidejűleg nem jogosult erre a támogatási formára is. A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.
Tovább >>>

Terhességi-gyermekágyi segély (tgyás)

A gyermekgondozási díjjal kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak a Kormányzati Portálon. Ki jogosult a tgyásra? Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. Egészségbiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthetők mindazok, akiknek munkaviszonya, közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonya áll fenn,
Tovább >>>

Gyermekgondozási díj (gyed)

A gyermekgondozási díjjal kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak a Kormányzati Portálon. Kinek jár a gyed? Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető szülő – anya vagy akár az apa is – a gyermek két éves koráig gyermekgondozási díjban (gyed) részesülhet. A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély (tgyás) igénybevételét vagy az annak megfelelő időtartamot követően folyósítható az egyik szülő részére. Az egészségbiztosítás rendszerében biztosítottnak minősülő személyek körét tételesen a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások rendeltetéséről szóló 1997. évi LXXX. törvény
Tovább >>>

Családi pótlék

A családi pótlékkal kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak a Kormányzati Portálon. A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról a gyermek védelembe vételéről határozatot hozó gyámhatóság dönthet.  Családi pótlékra jogosultak köre Magyarországon a családi pótlékra jogosult lehet minden  magyar állampolgár, bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
Tovább >>>

Gyermekgondozási segély (gyes)

A gyermekgondozási segéllyel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak a Kormányzati Portálon. Ki jogosult gyesre? A gyermekgondozási segély (gyes) olyan havi rendszerességgel járó támogatás, amelyre a szülő (ideértve a kiskorú szülőt is, ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban), a nevelőszülő vagy a gyám jogosult a saját háztartásában nevelt  gyermeke 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válása évének végéig (ha különböző évben válnak tankötelessé, a segélyt annak az évnek a végéig folyósítják, amikor az utolsó gyermek
Tovább >>>